bijbelgetrouw onderwijs in Heerde

Kristal is een school waar de Bijbel centraal staat. In de Bijbel lezen we over God, onze schepper. Zijn naam is zo groot, dat woorden tekortschieten. Hij is als een Kristal die schittert en vele kleuren laat zien. En door Zijn namen vertelt Hij dat Hij er is en er zal zijn. Dát willen we op onze school doorgeven aan de kinderen, het hen vertellen: ‘Ik ben de HERE, jullie God..’ (Exodus 20:2).

Wij geloven dat je licht kunt geven, niet alleen door jezelf. Net zoals de maan wordt verlicht door de zon, schijnt het licht van de Heer over ons. Daardoor kunnen we schitteren: waardevol en uniek met onze eigen kleur. Om daarmee als Gods kinderen licht voor de wereld te zijn.

wat we belangrijk vinden

In ons onderwijs is er aandacht voor de verkenning en ontwikkeling van de eigenheid van elk kind. We begeleiden hen in het zoeken naar herkenbaarheid voor zichzelf en voor anderen, om ook in de periode na groep 8 op een evenwichtige manier nieuwe stappen in het leven te kunnen zetten.

Op Kristal leren we de kinderen:
• samenwerken en zelf te organiseren
• verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling
• te reflecteren op zichzelf en hun leerproces
• door betekenisvolle kennisoverdracht
• door te spelen, te ervaren, te ontdekken en te verwonderen
• leven in relatie tot God, de ander en de samenleving

Lees verder

kennismaken met onze school

Wilt u meer weten over Kristal? Dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.
We informeren u graag verder in een persoonlijk gesprek!