Aanmelden

Als uw kind 2 of 3 is komt het moment om over de schoolkeuze na te denken. Uw kind kan meestal al komen kennismaken op school wanneer het 3 jaar en 10 maanden oud is. In overleg met de leerkrachten van groep 1-2 zijn twee wenmomenten mogelijk. Uw kind kan dan alvast een kijkje nemen in de groep.

Als Kristal doen wij met de andere scholen in Heerde mee met de jaarlijkse Open Dag. U kunt dan de sfeer proeven en in gesprek gaan met de schoolleider en de schoolraad. Na aanmelding volgt altijd een intakegesprek met de schoolleider, intern begeleider en/of de leerkracht.

De basisschool geeft onderwijs aan kinderen vanaf hun vierde tot aan hun twaalfde jaar. Als uw kind 4 jaar is geworden, mag de school het kind als leerling inschrijven. Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Op een aanmeldingsformulier dienen de noodzakelijke gegevens ingevuld te worden. Daarnaast zullen we u vragen een entreeformulier in te vullen met bijzonderheden over de voorschoolse periode. We hopen zo in het onderwijs aan te kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind.

Wilt u uw kind aanmelden op onze school of een bezoek / kennismakingsgesprek plannen? U bent van harte welkom en kunt contact met ons opnemen via de gegevens elders op de website (contact).

Ouders