Home

Inloggen

 

Hallo, wij zijn groep 1 & 2!

Welkom! Wij zijn met 26 kinderen.
Tot de zomervakantie komen er nog een paar kinderen bij, gezellig!

Jonge kinderen (groep 0, 1) leren het meest door te spelen, dus dat doen we ook lekker veel. We spelen buiten, we spelen binnen, we spelen in hoeken en we doen spelletjes. Zelfs rekenen en taal leren we spelenderwijs.

We beginnen ’s morgens in de kring met gebed, bijbelverhaal en zingen. Als we vinden dat we lang genoeg op onze stoel hebben gezeten gaan we spelen en werken. Eén groepje maakt een werkje dat past bij het thema en de andere kinderen spelen verdeeld over de hoeken in de klas.

Daarna gaan we lekker fruit eten, lezen we voor en doen we een reken- of taalactiviteit. Bij de kleuters wordt de basis gelegd voor het leren lezen en rekenen, hier zijn we dan ook op een leuke, spelende manier mee bezig.
Aan het einde van de morgen spelen we lekker buiten. Ook daar leren we veel. Er is veel variatie in speelmogelijkheden waardoor we van alles kunnen spelen, leren en ontdekken.

’s Middags mogen de kinderen vrij kiezen, is er ook tijd voor een leeractiviteit, muziek of de kanjertraining en spelen we buiten.

We observeren de kinderen met de observatiemethode ‘KIJK’. Daar halen we ook de doelen uit voor de leeractiviteiten.

In de klas werken we met thema’s. We praten over het thema, maken werkjes en spelen in de themahoek. Ook brengen we dan vaak een bezoekje aan iets wat aansluit bij het thema. Zodat we zien hoe het ‘in het echt’ gaat. Zo zijn we pas nog bij de brandweer geweest!

Wij gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen naar school. Juf Marjanke Rozemuller is er op maandag, dinsdag en vrijdagmorgen en juf Anniek Kloppenburg is er op donderdag.

Wil je meer weten? Kom dan gerust eens langs!

Groeten van de Eendjes en hun juffen!

 

Groep 2:

Wij werken ‘ontwikkelingsgericht’ . Dat betekent dat we kijken wat de kinderen al kunnen en ze dan uitdagen om weer iets nieuws uit te proberen.

We observeren de kinderen veel. Dit doen we d.m.v. de observatiemethode ‘KIJK’. Zo houden we bij waar de kinderen zijn in hun ontwikkeling en passen we de activiteiten hierop aan. We leren aan de hand van thema’s die in de belevingswereld van de kinderen passen: dieren, lente, zintuigen, de brandweer, het restaurant etc.

Aan de hand van deze thema’s maken we kennis met allerlei technieken en materialen en spelen we situaties uit het dagelijks leven na in de huishoek. De kinderen maken werkjes en opdrachten die ze zelf hebben gemaakt en waar zij trots op mogen zijn. Juf begeleidt ze hierin. Zo komen er meestal erg mooie, grappige en creatieve creaties mee naar huis.

We brengen ook bezoekjes (aan de brandweer, een brillenwinkel…) die aansluiten bij het thema.  In de kring spelen we allerlei spelletjes, zingen we en worden er Bijbelverhalen verteld.  We gymmen graag in het speellokaal en met lekker weer spelen we veel buiten! We maken ook gebruik van een buitenspeelplan, geïnspireerd op de map van Kommee, waardoor het buitenspelen een extra dimensie krijgt. Zo is er een bak met spullen voor verschillende weertypes en spelen ze met diverse kosteloze materialen zoals doppen en resten pvc-buizen. Ook zijn er bakken voor de kleine en grote motoriek en reken en taal-activiteiten.  We vinden het belangrijk dat iedereen gezien wordt, zich veilig voelt en van daar uit zichzelf kan ontwikkelen.

We gebruiken de Kanjertraining om de kinderen te helpen fijn met elkaar om te gaan. Ook tijdens het buitenspelen, spreken we Kanjertaal met de kinderen, waardoor ze leren ook naar hun eigen gedrag te kijken en sterker worden in het reguleren van hun emoties.

De kleuters gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen naar school. Juf Jacqueline van Vuuren is er op maandag en dinsdag, juf Gerlinde Roest is er op donderdag en vrijdag. En we hebben zelfs nog een derde juf: Juf Dorienke Sellies.

Een vrolijk kwakende kikker-groet van ons allemaal!