Home

Inloggen

Hallo, wij zijn groep 6!

Welkom in onze mooie groep 6!

Wij zijn een groep van 20 enthousiaste kinderen en juf Hamminga geeft ons elke dag les.

’s Ochtends beginnen we met lezen en een Bijbelverhaal, en de rest van de ochtend hebben we rekenen, taal en spelling.

Juf heeft aandacht voor ons allemaal, ze zorgt ervoor dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan werken. Zo kunnen kinderen die extra uitleg nodig hebben, bij haar aan de uitlegtafel komen.

Juf weet ook wie de stof erg makkelijk vinden, hen geeft ze bijvoorbeeld iets extra’s of ze biedt hen iets anders aan.

Wat we ’s middags doen, verschilt! Dan hebben we bijvoorbeeld gym, aardrijkskunde of geschiedenis, of zijn we creatief bezig.

We vinden het heel leuk om af en toe niet in het klaslokaal te leren, maar erbuiten. Zo zijn we soms buiten te vinden voor biologie of een project over energie. Dan zoeken we een excursie die bij het onderwerp past. Zo zijn we dit jaar naar een bedrijf geweest dat zich heeft gespecialiseerd in zonne-energie.

Omdat het ook belangrijk is dat we goed met elkaar omgaan, krijgen we Kanjertraining. Daarin leren we dingen over onszelf, en ook over de ander. Juf weet allemaal leuke en interessante oefeningen om ermee bezig te zijn!

De ouders zijn belangrijk in onze groep, zij zijn nodig om het onderwijs compleet te maken. Juf Hamminga vindt het belangrijk om de lijntjes kort te houden: ouders die hun kinderen de klas inbrengen zijn dus elke morgen van harte welkom. ’s Middags loopt juf weer met ons mee naar buiten, om ons weer ‘terug te geven’ aan onze ouders .

Wilt u meer weten, dan kan juf u vast nog heel veel vertellen!
Een blije zwaai van de kinderen in groep 6