Home

Inloggen

Vanuit Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons, die Hij heeft laten zien in het sturen van zijn Zoon, willen wij liefdevol onderwijs geven. Waarbij we:

Kinderen brengen tot verwondering over Gods schepping, over Gods liefde voor ons en over onze liefde voor elkaar
Het samen leren bevorderen
De zelfstandige leerhouding stimuleren
De eigen gaven en talenten van kinderen laten ontdekken en verder ontwikkelen

Dit betekent voor ons onderwijs:

Liefdevol: we accepteren alle kinderen zoals ze zijn en werken vanuit hun onderwijsbehoeften
Onvoorwaardelijk: we zetten ons in voor alle kinderen tot de grenzen van onze zorg zijn bereikt
Verwondering: ons onderwijs stopt niet bij het overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden, maar wil kinderen ook brengen tot verwondering over hun grote God!
Samen: door samen te werken groeien er betrokken en actieve leerlingen en zo wordt er veel geleerd. Er zijn veel mogelijkheden om van en met elkaar te leren en ook het oefenen van sociale vaardigheden speelt een belangrijke rol.
Zelfstandig: vanaf de kleuters tot en met groep acht wordt gewerkt aan uitgestelde aandacht en aan zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt aan een zelfstandige leerhouding en zich verantwoordelijk voelen voor het eigen werk.
Eigen gaven en talenten: Wij willen inzetten op het versterken en van vertrouwen van kinderen op hun eigen mogelijkheden. Wij geloven dat dat leidt tot duurzame groei, meer zelfvertrouwen en betrokkenheid.

Kristal: voor elke kind Liefdevol, Onvoorwaardelijk, Verwondering, Samen en Zelfstandig, Eigen gaven en talenten