Ouders als partners

Betrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Ouders moeten de ontwikkeling van hun kind goed kunnen volgen. Ze willen goed onderwijs voor hun kinderen. Ouders kennen hun kind het best en bezitten dus informatie die, in het belang van het kind, op school bekend moet zijn. Het is daarom van groot belang dat er een open communicatie is tussen de school en de ouders.

De school biedt meerdere mogelijkheden om contacten te leggen. Team en schoolraad vinden het zeer belangrijk dat deze contacten over en weer plaatsvinden, omdat een harmonieuze ontwikkeling van ieder kind tot onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hoort.

Informatievoorziening

De school gebruikt de volgende voorzieningen om de ouders te informeren:

 • Elke week versturen de leerkrachten een weekbrief naar de ouders van de kinderen in hun klas. Hierin is een terugblik op de afgelopen week opgenomen en wordt vooruitgekeken naar de komende week.
 • Gedurende de week worden ouders via Parro (app) met behulp van foto’s op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de klas.
 • Ongeveer acht keer per jaar wordt er een schoolbrede nieuwsbrief naar alle ouders verstuurd, de Kriskras.
 • Aan het begin van het schooljaar wordt een Schoolgids en Schoolkalender gemaakt met daarin belangrijke informatie over algemene onderwerpen en zaken die van belang zijn voor het komende cursusjaar.
 • Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht (vanaf groep 3) een startgesprek met u als ouder om een zo goed mogelijk beeld van uw kind en de thuissituatie te krijgen. Vanaf groep 7 mag uw kind bij dit gesprek aanwezig zijn.
 • Tenminste één keer per jaar wordt een ouderavond belegd rond een onderwerp dat van belang is voor de school en voor de ouders.
 • Het rapport, met daarin opgenomen opmerkingen over de ontwikkeling van de kinderen, gaat 2 keer per jaar mee naar de ouders; kinderen in groep 1-2 krijgen geen rapport, maar een plakboek met werkjes mee naar huis.
 • Na de uitreiking van het rapport worden spreekavonden op school georganiseerd, met tienminutengesprekken waarop ouders zich van tevoren inschrijven of een uitnodiging voor krijgen.
 • Ouders die voor de eerste keer kinderen voor de school aanmelden, worden door de groepsleerkracht van groep 1 thuis bezocht.
 • Gesprekken met de leerkracht zijn, op afspraak, altijd mogelijk. Een afspraak maken kan bij voorkeur via mail.
 • In het geval dat ouders gescheiden zijn, voorziet de school de ouders van informatie zoals is afgesproken in het ‘Protocol gescheiden ouders’. Dit protocol is door Florion vastgesteld; de intern begeleider kan u hier meer over vertellen.

 

Ouderactiviteiten

Er zijn vele activiteiten in en rond de school, waarbij de hulp van de ouders onmisbaar is.
We noemen o.a. het volgende:

 • meehelpen om spullen/materialen voor thema’s van het ontwikkelingsgericht onderwijs te verzamelen.
 • begeleiden bij creatieve activiteiten.
 • onderhouden van het documentatiecentrum.
 • begeleiden en vervoeren van kinderen bij excursies.
 • meedoen binnen de werkgroep 3VO te Heerde.
 • schoonmaken van het gebouw en leerlingenmateriaal.
 • herstellen van materialen.
 • organiseren van de open dag.

 

De activiteitencommissie levert een bijdrage aan vieringen of speciale momenten (kerst, jaaropeningen, jubilea enz.), draagt zorg voor de organisatie rond het schoonmaken van meubilair en materiaal en is betrokken bij schoolreis/bosdag.

Ouders