Home

Inloggen

Ouders zijn belangrijke partners op Kristal. Wij zien hen graag in de school. ’s Morgens lopen zij vanaf half negen naar binnen om hun kinderen naar hun groep te brengen. Leerkrachten ontvangen hen en zo is er gelegenheid om te begroeten, iets mee te delen of om een afspraak te maken.

Verder helpen en denken ouders mee bij diverse activiteiten van de school. Er is een actieve en betrokken Schoolraad die regelmatig overleg heeft met de directeur over de gang van zaken in de school.