TSO

De leerlingen van Kristal hebben van 12.30u tot 13.00u pauze.
De kleuters gaan om 12.30u eten onder leiding van een ouder. De groepen 3 tot en met 8 eten van 12.15u tot 12.30u onder leiding van hun groepsleerkracht. Daarna gaan ze buiten spelen.

Voor de tussenschoolse opvang betaalt u een bedrag van 40 cent per keer per kind. Op jaarbasis kost dit voor een leerling van groep 1 tot en met 4 48 euro en voor een leerling van groep 5 tot en met 8 64 euro. Dit bedrag wordt in termijnen betaald. Er wordt voor maximaal 3 kinderen uit 1 gezin betaald. Mocht het voor u lastig zijn aan deze bijdrage te voldoen, dan kunt u contact opnemen met Marijke Doetjes.

De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door een groep enthousiaste TSO-ouders die dit vrijwillig doen. Zij houden toezicht op het plein en op het van Meurspark en dragen zorg voor een leuke en veilige pauze. Per keer dat de TSO-ouders toezicht houden krijgen ze een vergoeding 7,50 euro. Op deze manier is het mogelijk om de kosten voor de TSO terug te verdienen en het is ook nog eens erg leuk om op deze manier bij de kinderen en de school betrokken te zijn.

Van een TSO-ouder wordt verwacht dat hij/zij bij een aantal vergaderingen aanwezig is, een kleine scholing omtrent de Kanjertraining volgt en een verklaring omtrent gedrag (VOG) inlevert. De kosten voor een VOG kunnen bij de school worden gedeclareerd.

Voor meer informatie kunt u bij Marijke Doetjes terecht.

Ouders