TSO

Alle kinderen mogen overblijven op school. Dat kost niets. Het enige dat we van u vragen is dat u meehelpt. Het kan zijn dat u eet met de kinderen of met ze naar het plein gaat. Dat verschilt per groep en u krijgt hiervan bericht. In totaal kost u dit niet meer dan een half uur. Het personeel heeft dan dit half uur pauze.

Hieronder vindt u de huidige opzet:

12.15-12.30 uur: leerkrachten groepen 3-8 eten met de kinderen
12.30-13.00 uur: leerlingen groepen 3-8 spelen buiten onder toezicht van ouders, leerkrachten hebben pauze
12.30-13.00 uur leerlingen groep 1-2 eten met een ouder, de betreffende leerkrachten hebben samen met de andere collega’s pauze (voorafgaand aan of na afloop van dit eten spelen kinderen buiten onder begeleiding van leerkrachten).

-het rooster wordt per periode opgesteld (voorafgaand aan elke vakantie, tot de volgende vakantie) door de coördinator.
-alle ouders draaien mee in het pleinwachtrooster.
-bent u ingedeeld op een moment dat u verhinderd bent, dan vragen we u onderling te ruilen.
-plein- en speelafspraken worden gelijktijdig met het nieuwe rooster gecommuniceerd.

Ouders